Medlemsförm?ner

Polsk-Svenska Handelskammaren startades 1999 för att inspirera och understödja utbyte mellan polska och svenska företag. V?r grundläggande uppgift är att marknadsföra v?ra medlemsföretag och underlätta deras verksamhet b?de p? de svenska och polska marknaderna. Polsk-svenska handelskammaren förmedlar information om samarbetsmöjligheter liksom om marknadssituationen i b?da länderna. Vi har tillg?ng till ?tskilliga källor fr?n vilka vi erh?ller nödvändig information. V?ra medlemsföretag erh?ller fortlöpande information om kurser, seminarier och mässor i b?da länderna.

Vi kan ocks? utbilda v?ra medlemmar i hur man förhandlar med polska motparter och vi stödjer dem ofta i deras förhandlingar. Till handelskammarens traditioner hör businessfrukostar p? olika större polska orter. Där berör vi inte bara ämnen som har med polsk-svenskt utbyte att göra utan även ämnen som har betydelse i varje företags verksamhet, ekonomiska och juridiska liksom fr?gor om marknadsföring och finanser. Ett viktigt inslag är ocks? möjligheten till kontakt mellan handelskammarens medlemmar. Man utbyter erfarenheter av verksamhet i Polen och kan även erbjuda varandra sina tjänster och produkter.

Samtliga v?ra medlemsföretag garanteras en plats p? v?r hemsida, länkning till sina egna hemsidor liksom 50% rabatt p? de tjänster vi utför p? kommersiell basis.

Dessutom kan vi p? begäran:
– Förmedla kontakt med potentiella affärspartner
– Utarbeta analyser och rapporter om olika handels- och affärsfr?gor som kan ha betydelse för v?ra klienter.

Ett medlemsskap i v?r organisation innebär inte bara vidgade möjligheter för Er firma att växa, eller nya möjligheter att verka p? den aldrig s? dynamiska och attraktiva polska marknaden, utan ger ocks? en direkt och intensiv kontakt med m?nga företagare, b?de affärsmässigt och socialt.

Om Ni bestämmer Er för att g? med i den Polsk-svenska handelskammaren, ber vi er att fylla i och skicka in detta avsiktsformulär. Vi st?r till ert förfogande s?väl mail- som telefonledes, och Ni är ocks? välkomna till v?rt kontor i Gdańsk p? ulica Chmielna 101/102.

Arkiv