Våra tjänster

1. Förmedling av kontakter för svenska företagare som vill starta handelsutbyte med polska motparter och tvärtom:

– vi ger professionell rådgivning i många olika frågor i samband med sökandet av affärspartner,

– vi söker upp och identifierar möjliga affärspartner,

– vi kan delta som rådgivare i våra uppdragsgivares samtal med sina motparter, eller på begäran utföra förhandlingar i uppdragsgivarens namn,

2. Framtagande av affärsinformation, marknadsundersökningar, juridiska analyser etc.:

– vi gör analyser och både polska och svenska marknadsundersökningar,

– vi utför juridiska analyser och skaffar fram information om specifika rättsliga regleringar (t ex kvalitetskrav och regler för vissa produktkategorier i Polen).

3. Registrering och organisering av affärsverksamhet:

– vi kan registrera affärsverksamhet i Polen för svenska juridiska personers räkning,

– vi skapar distributionsnät,

– vi söker lokaler och produktionshallar,

– vi söker efter kvalificerad personal.

4. Översättningar (polska, svenska, engelska) och bearbetning av hemsidor (polska, svenska, engelska).

5. Vi tar in betald reklam och sponsrade artiklar på vår hemsida.

 

Arkiv