Om Polen

 

Samhället

Det polska samhället är idag ett ungt samhälle. Av drygt 38 miljoner invånare är 15,5 miljoner under 30 år gamla och endast ca 5 miljoner är över 65. I etniskt hänseende är Polen ett av de mest homogena länderna i Europa, vilket gör att språkliga barriärer är ett relativt litet problem. Det allmänt använda språket är polska och den språkliga differentieringen är obetydlig även mellan landets olika regioner. Detta har en grundläggande betydelse för företag som vill verka på den polska marknaden, eftersom hela landet kan hanteras som en språkligt och kulturellt enhetlig marknad.

Polackerna på jobbet

Att göra det man gillar

Polackerna anser att den mest betydelsefulla omständigheten när man bestämmer sig för att ta ett arbete är att man är nöjd med och gillar det man utför. På andra plats kommer lönenivån, tredje viktigaste faktor är atmosfären på arbetsplatsen och fjärdeplatsen handlar om möjligheten till att avancera professionellt. Därefter anger polackerna sådana faktorer som arbetstider, hur många timmar man arbetar, förhållandet mellan arbetets art och den egna utbildningsnivn, företagets renommé och var arbetsplatsen ligger.

Är det värt att uppoffra sig för ett bra arbete Det visar sig att polackerna i regel är beredda att ta på sig sådana arbeten och utmaningar som är utvecklande för dem själva, men att de ogärna går med på alltför kostsamma uppoffringar. För ett bra arbete är det värt att bedriva högre studier och att fortbilda sig. Det enda som polackerna verkligen inte vill offra för arbetets skull är kontakten med sina närmaste.

Regler som gäller i företag och inom affärsvärlden

Den polska organisationsstrukturen är i regel auktoritär och hierarkisk. Det är ofta envägskommunikation som gäller mellan chefen och de underlydande, och de anställda är därför ibland mindre engagerade i företagets verksamhet. Problem löses sällan gemensamt i grupp, utan det typiska är att de överordnade helt enkelt bestämmer hur de ska lösas. Polackerna är ofta individualister, och lagarbete är inte så vanligt. Det är ocks? i regel svårare att få information i Polen, och att båda parter uppfyller sin del i ett avtal är mycket mer säkert om det hela regleras skriftligt snarare än enbart muntligt.

I affärsvärlden har personliga kontakter ofta stor betydelse och en hel del frågor löses med hjälp av folk man känner sedan tidigare. Polackerna är inte lika punktliga som svenskarna och man räknar inte veckotimmarna lika noggrannt. Organiserade möten är ganska formella, men följer inte nödvändigtvis någon i förväg fastställd dagordning. Byråkratin är ett av de största problem som polska entreprenörer ställs inför, och att ordna olika ärenden hos myndigheter kan ta en hel tid i anspråk. Villkoren i ett givet anbud är sällan absoluta, polacker är vana vid att förhandla.

Traditioner

Det polska köket

Det polska köket har påverkats av kulinariska traditioner från alla de folk som genom århundraden levt sida vid sida i landet: polacker, judar, ukrainare, vitryssar, litauer och tyskar. Man hittar också influenser från Ryssland, Tjeckien och Österrike och även från mer avlägsna trakter som Italien, Frankrike, till och med från Mellanöstern.

En polsk specialitet är det utmärkta brödet. Ett måste i en komplett middag är också soppan. De mest populära som har ätits i århundraden är rödbetsoppan barszcz och żurek, en soppa gjord av surdeg som serveras med vitkorv eller kokt ägg.

Många polacker lagar mat hemma. De anser att ingen restaurang kan mäta sig med hemlagat. Medan det i Sverige finns oräkneliga sorters fiskrätter så är polackerna mästare på korv och charkuteriprodukter. Och att besöka Polen utan att prova Bigos en vitkålsgryta med olika sorters korv, kött och svamp vore som att åka till Stockholm utan att köpa sig en souvenir på Drottninggatan.

Traditionalister och folk som föredrar specialiteter från andra länder kan dock utan oro resa till Polen. Man hittar med lätthet allt från sushirestauranger, mexikanska tacos, amerikanska steakhouses till grekiska salladsbarer. (En av få saker som många polacker inte är så förtjusta i är dock skaldjur.) Om man besöker bergen i södra Polen m?ste man absolut testa oscypek en fårost som man inte kan få någon annanstans på jorden.

Helger och traditioner

Polackerna är i hög grad ett folk som tycker om att fira olika helger, är vana vid traditioner och som håller på olika gamla sedvänjor. Katolska värderingar har stor betydelse (även om naturligtvis inte alla polacker är utövande katoliker). De livskraftiga traditionerna känner man av allra bäst under de största kyrliga helgerna som jul, påsk, Kristi lekamens dag (då man håller olika processioner) eller alla helgons dag.

En helg som har mycket stor betydelse i det polska medvetandet är julen. Det råder alltid en speciell atmosfär på julafton; med den dagen är de flesta ceremonier, sedvänjor och trosföreställningar förbundna. I det gamla Polen ansåg man att vad som hände på julafton hade betydelse för hela det kommande året. Därför måste man denna dag leva i god sämja och fred och uppvisa den största välvilja. Julen är en av de största familjehelgerna i Polen. Under de följande dagarna ordnar man ofta julspel då amatörer spelar upp olika bibliska scener. På landsbygden förekommer det fortfarande att folk vandrar från hus till hus med julstjärnor och julkrubbor och sjunger julsånger. Förr gav man dem ofta en del av julmaten, idag brukar man dock nöja sig med mindre gåvor. Dessa julvandrare är emellanåt utklädda till olika figurer ur Bibeln, som änglar, djävlar, kung Herodes, döden eller också helt andra utklädnander som tex zigenare, ibland till och med djur som en björn eller en getabock.

Bland andra omtyckta traditioner kan också nämnas Andersdagen, det sista firandet innan adventstiden, då man får spådomar om det kommande året. Det populäraste sättet är att hälla smält stearin i kallt vatten och sedan försöka utläsa sina kommande öden utifrån vilken form stearinet antar.

Livsstil

Diskussioner och gester

När man väder sig till en obekant polack eller polska bör man avända formerna Pan och Pani dvs Herrn respektive Frun. Att enbart använda en titel, till exempel direktör, eller olika yrkestilar som servitör eller chaufför utan det tillhörande Pan/Pani anses oartigt. Du-formen används mellan vänner och bekanta, medan den är sällsynt mellan nyblivna bekanta eller i sällskap med större åldersskillnader.

Polacker är ganska känslomässigt utåtriktade i sina samtal och mycket mindre diplomatiska än svenskar. Det är inte ovanligt att man avbryter den talande utan att låta honom/henne avsluta. Många samtal är ganska spontana och det är helt naturligt att uttrycka sina personliga åsikter, medan man däremot sällan berör den privata sfären. Seden att kyssa kvinnor på handen har blivit ganska ovanlig. Den är dock inte helt borta och man vet aldrig vem som kan komma att använda sig av den. Polackerna tar för det mesta i hand då de hälsar, däremot är omfamningar och kramar inte kutym.

Kön och ålder

I Polen förväntas man visa respekt mot äldre människor och kvinnor, och det är en oskriven regel att ge dessa förtur. Det är vanligt att man släpper fram dem först och erbjuder dem att sitta ner på bussar och i annan kollektivtrafik.

Släkt och vänner

Familjen och allt som har med familjen att göra är mycket viktigt för polackerna. Genom att man upprätthåller nära band till familjen och släkten är man ofta beroende av varandra och man löser ofta många problem och frågor med hjälp av sina närmaste. Familjehögtider är mycket betydelsefulla. Vidare behandlas nära vänner i många fall nästan som familjemedlemmar. Polackerna är mycket gästfria och om man blir hembjuden kan man oftast räkna med att det bjuds på någon form av undfägnad.

Arkiv