Om oss

Polsk-Svenska Handelskammaren initierar och stödjer utvecklingen av näringslivs- och handelsrelationer mellan Polen och Sverige. Kammaren kan språket och affärskulturen i båda länder och har omfattande erfarenhet från ett flertal projekt inom olika branscher. Vi är öppna för samarbete med företag i både Sverige och Polen och också med svenska företag som redan är etablerade på den polska marknaden.

Våra tjänster

– vägledning och marknadsföring vid utlandsetablering

– marknadsanalys

– matchmaking

– förhandlingar med beställare, entreprenörer och fackföreningar

– information om offentliga upphandlingar

– representation av medlemsföretagen inför statliga och lokala myndigheter i bägge länder

– seminarier och yrkeskurser för branscher representerade i Kammaren

Medlemsförmåner

– rådgivning

– information och rapporter om den aktuella utvecklingen inom ekonomi, handel och näringsliv i Polen och i Sverige

– medlemsföretag har rätt att publicera sina uppgifter på Kammarens hemsida med länk till egen sida, annan information / reklam publiceras mot ersättning

– medlemmmar får 50 % rabatt vid beställning av tjänster hos Kammaren

Affärsfrukost

Vid våra frukostmöten skapas nya nätverk mellan företagarna och tillfälle ges att lyssa till föreläsningar om aktuella frågor på de svenska och polska marknaderna.

Mässor och utställningar

Kammaren hjälper till med att hitta en lämplig plattform för utställaren, boka plats och / eller resan för deltagare vid en rad mässor och utställningar i Polen och i Sverige.

Arkiv