Usługi Izby

Pośrednictwo w zakresie nawiązywania przez polskich przedsiębiorców współpracy gospodarczej z kontrahentami szwedzkimi:

– świadczenie na rzecz zleceniodawcy fachowego doradztwa we wszelkich sprawach związanych z pozyskaniem kontrahenta,

– poszukiwanie i identyfikacja potencjalnych kontrahentów,

– uczestnictwo w rozmowach zleceniodawcy z kontrahentem w charakterze jego fachowego doradcy, lub przeprowadzenie tych negocjacji w imieniu zleceniodawcy,

– doprowadzenie do finalizacji przeprowadzonych negocjacji przez podpisanie przez zleceniodawcę umowy ze szwedzkim kontrahentem,

– prowadzenie negocjacji ze szwedzkimi związkami zawodowymi w imieniu zleceniodawcy.

Pozyskiwanie informacji gospodarczych, badania rynku, analizy prawne:

– sporządzanie analiz i badań rynku polskiego i szwedzkiego,

– sporządzanie analiz prawnych i pozyskiwanie informacji w zakresie szczegółowych regulacji prawnych (np. wymagania dot. jakości danych grup produktów w Szwecji),

– wyszukiwanie informacji dot. regulacji i taryf celnych,

– wyszukiwanie innych informacji na życzenie klienta.

Tłumaczenia tekstów: j.polski / j.szwedzki, j.szwedzki / j.polski oraz j.angielski / j.polski, j.polski / j.angielski.

Opracowanie stron internetowych w j.szwedzkim i j.angielskim.

Prezentacje polskich firm pod kątem szwedzkiego odbiorcy:

– opracowanie prezentacji w języku szwedzkim lub angielskim pod kątem kontrahentów w Szwecji,

– prelekcje na temat różnic kulturowych w biznesie pomiędzy Polską a Szwecją,

– prelekcje na temat Szwecji jako partnera gospodarczego i jak skutecznie współpracować ze szwedzkimi partnerami.

Organizowanie wyjazdów na targi.

-asysta podczas targów,

-umawianie spotkań branżowych ze szwedzkimi partnerami.

Rejestracja i organizowanie działalności gospodarczej:

– rejestrowanie w Polsce działalności gospodarczej dla szwedzkich podmiotów,

– tworzenie sieci dystrybucji,

– poszukiwanie lokali i hal produkcyjnych,

– pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry.

Umieszczanie ogłoszeń płatnych, reklam oraz artykułów sponsorowanych na naszej stronie internetowej.

Na indywidualne zamówienie organizujemy misje gospodarcze i studyjne do Szwecji oraz prowadzimy wykłady i prelekcje dotyczące gospodarczej współpracy polsko – szwedzkiej oraz osiągnięć i dobrych praktyk ze Szwecji w różnych dziedzinach: gospodarki, prawodawstwa, ochrony środowiska, strategii innowacji oraz odpowiedzialności i kultury prowadzenia biznesu.

 

Archiwa