Skuteczna i długofalowa współpraca ze szwedzkimi partnerami

W śniadaniu biznesowym nt. Skutecznej i długofalowej współpracy ze szwedzkim partnerami 22 marca uczestniczyło ponad 70 osób, przedsiębiorców zrzeszonych w PP i PSIG oraz przedstawicieli samorządów i mediów zainteresowanych wymiana gospodarcza ze Szwecją. Było to pierwsze wspólne spotkanie obu izb. Zarówno prelegenci – Radca Daniel Larsson z Business Sweden oraz Prezes Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej jak i przedstawiciele firm Pomorza podzielili się swoimi doświadczeniami i pomysłami na szukanie skutecznych sposobów komunikacji z partnerami po drugiej stronie Bałtyku.

Historia rozwoju gospodarczego obu krajów była przez wieki bardzo różna, jednak dynamika i członkostwo Polski w Unii Europejskiej czyni, ze stajemy się dla Szwedów coraz bardziej atrakcyjni jako partnerzy. – Jest to dobry moment na szukanie długofalowego partnerstwa, mamy obecnie wiele połączeń komunikacyjnych, bariery językowe zanikają a Polska jako 38 milionowy kraj staje się docenianym rynkiem – uznali uczestnicy spotkania.
Śniadanie biznesowe odbyło się w symbolicznym miejscu – na promie Stena Spirit gościnnego przewoźnika Stena Line łączącego Gdynię z Karlskroną.

Więcej na stronie: http://www.im.org.pl/php/index.php?id=konferencje

Archiwa