Władze i współpracownicy Izby

Zarząd Izby

Prezes Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej

Magdalena Pramfelt
tel: +48 58 763 14 69
E-mail: magdalena.pramfelt@psig.com.pl

Rada Izby

Przewodniczący Rady Izby
Wojciech Walania
Olivia Business Centre

E- mail: Wojciech.Walania@oliviacentre.com

Wiceprzewodniczący Rady Izby
Urszula Wiśniewska-Erenmalm
Prezes Zarządu
Andrem Sp. z o.o.

E-mail: andrem@andrem.pl

Członek Rady Izby
Anna Grodzka
Dyrektor Kinnarps Polska

E-mail: anna.grodzka@kinnarps.pl

Członek Rady Izby
Barbara Sergot-Golędzinowska

Członek Rady Izby

Zuzanna Czeniakowska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Rady
ks. dr Wojciech Węckowski
Prezes Zarządu
Wydawnictwo Bernardinum Sp.z.o.o.

E-mail: prezes@bernardinum.com.pl

Sekretarz
Marianna Boniecka

E-mail: boniecka.marianna@gmail.com

 

 

 

Archiwa