Wysokość składki

Składka członkowska naliczana jest rocznie i uzależniona jest od liczby zatrudnionych osób w firmie:

  • do 200 osób – 1300 zł
  • od 201 do 500 – 2600 zł
  • ponad 500 – 3900 zł

Archiwa