Szwecja i Finlandia złożyły formalne wnioski o członkostwo w NATO

Turcja sprzeciwia się członkostwu Szwecji w NATO, co pociąga już za sobą szereg konsekwencji. Jak podaje The Guardian Turcja może blokować szwedzką aplikację nawet przez rok. Powstaje pytanie czy deklarująca wcześniej solidarność Finlandia będzie nadal czekać czy też zdecyduje się włączyć do NATO wcześniej.

Szwecja podobnie jak Finlandia zdecydowała się na członkostwo w NATO, oba kraje przedstawiły formalne wnioski 18 maja. Wkrótce potem Prezydent Finlandii Sauli Niinistö i premier Szwecji Magdaleny Andersson złożyli  wizytę w Białym Domu.

W przypadku podpisania protokołów aplikacyjnych Szwecji i Finlandii, kraje te będą miały status „zaproszonego członka” z prawem udziału we wszystkich spotkaniach NATO, ale bez prawa głosu.

Protokoły są następnie przesyłane do 30 państw członkowskich do ostatecznego zatwierdzenia przez parlamenty każdego kraju. Zwykle zajmuje to co najmniej sześć miesięcy, ale oczekuje się, że będzie mógł przebiegać szybciej ze względu na sytuację bezpieczeństwa.

Wg sondażu przeprowadzonego przez firmę Novus 58% Szwedów opowiada się za członkostwem w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jest to sukces, ponieważ pierwszy raz statystycznie potwierdzono, że ponad połowa Szwedów popiera członkostwo w NATO.

svt.se

 Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg håller i ansökningarna från Sverige coh Finland med den svenska och den finska ambassadören på var sin sida.

Nato-ambasador Axel Wernhoff przekazał wniosek Szwecji  na ręce sekretarza generalnego NATO  Jensa Stoltenberga 18 maja.
Foto: Nato
ikona Zweryfikowane przez społeczność

 

Archiwa