Informacje Biznesowe

Sytuacja związana z epidemią stawia przed nami nowe wyzwania również w zakresie komunikacji. Przedstawiamy Państwu opracowane przez Izbę Informacje Biznesowe zawierające doniesienia gospodarcze dotyczące polsko-szwedzkich relacji gospodarczych i aktywności naszych Członków  a także raport ze Szwecji wraz z dodatkiem. Zapraszamy do lektury i współpracy w redagowaniu Informacji Biznesowych!

Informacje biznesowe, Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza, 06.2020

Archiwa