Gospodarka Szwecji na dobrej drodze. Walka z inflacją została wygrana.

Jak stwierdził szwedzki rząd „Walka z inflacją w Szwecji została wygrana”. Bank centralny Szwecji Riksbank pozostawia podstawową stopę procentową na niezmienionym poziomie – ale otwiera się na dalsze obniżki. Zgodnie z oczekiwaniami główna stopa procentowa wynosi nadal 3,75%. Zdaniem Riksbanku warunki umożliwiające dalszy spadek inflacji z 2,8% i osiągnięcie celu na poziomie 2 % są dobre.

Według szefa Riksbanku Erika Thedéena Szwecja wkroczyła obecnie w nową fazę polityki pieniężnej. Bank jest otwarty na trzy kolejne obniżki przed końcem roku co jest więcej niż wcześniej oczekiwano. Majowa obniżka głównej stopy procentowej była pierwszą obniżką od ośmiu lat.

Podobnie rząd zapowiada, że ​​gospodarka wchodzi w nową fazę i  zamierza skupić  się na zapewnieniu dalszego wzrostu gospodarki. „Walka z inflacją w Szwecji została wygrana”– stwierdzili Minister Finansów  Elisabeth Svantesson i Premier Ulf  Kristersson.

Od sierpnia 2021 r. inflacja w Szwecji utrzymuje się powyżej celu inflacyjnego wynoszącego 2 proc. Jak wynika z CPIF ( wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) najwyższy poziom wyniósł 12,3 %. w grudniu 2022 r. Obecnie Ministerstwo Finansów szacuje inflację na 2,8%.

– Z wielką radością ogłaszamy, że wyszliśmy z fazy walki z inflacją, oświadczyła minister finansów Elisabeth Svantesson i uważa, że ryzyko ponownego wzrostu inflacji jest ograniczone w porównaniu z wcześniejszym poziomem.

Walka o inflację wygrana, jednak perspektywy rozwoju nie są pewne

– Droga do dwuprocentowej stabilnej inflacji nie jest linią prostą, stwierdził szef Riksbanku Erik Thedéen podkreślając, że ​​perspektywy są niepewne i nie można wykluczyć niepowodzeń. Wahania i czynniki zewnętrzne, zarówno w Szwecji, jak i za granicą powodują, że mądrze jest stopniowo sprowadzać politykę pieniężną do niższego poziomu.

-Owszem, można tak uznać, jednak pod warunkiem, że nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, istnieją czynniki ryzyka, które mogą szybko zmienić sytuację gospodarczą. To mógłby być dramatyczny rozwój sytuacji międzynarodowej na Ukrainie lub na Bliskim Wschodzie. Ryzyko wzrostu cen ropy naftowej utrzymuje się, twierdzi Lars Calmfors, profesor ekonomii na Uniwersytecie w Sztokholmie.

Credits: Sofia Sabel, Imagebank.sweden.se

Obniżka stóp procentowych czy wzrost gospodarczy

Jednym z punktów szczególnie ważnych dla silnej szwedzkiej gospodarki to „Reformy na rzecz zwiększenia wzrostu” – między innymi inwestycji w infrastrukturę, badania i energię. -Trudnym będzie wybór pomiędzy bardziej ekspansywnym prowadzeniem polityki fiskalnej a obniżką stóp procentowych. Prawdopodobne jest, że polityka fiskalna będzie bardziej ekspansywna i stopy procentowe nie spadną aż tak bardzo, uważa Lars Calmfors. – Istnieje potrzeba, by polityka fiskalna i polityką pieniężna były prowadzone w sposób skoordynowany. Bank centralny Szwecji Riksbank zrobi, co w jego mocy, abyśmy osiągnęli stopę procentową na poziomie około 2 do 3 %, podczas gdy polityka fiskalna pomaga tym, którzy ucierpieli najbardziej, wzmacnia min. siłę nabywczą, uważa ekspertka banku Avazon Felicia Schön.

Riksbank spodziewa się inflacji CPIF na poziomie wyznaczonego 2,0 proc. w tym roku i 1,8 proc. w 2025. Wcześniej prognoza inflacji wynosiła odpowiednio 2,3 i 1,9 proc. w obu latach. Również na 2026 r. Riksbank obniża swoją prognozę inflacji do 1,9 proc. Poprzednio było to 2,0 proc. Jednocześnie prognozę wzrostu na ten rok znacznie podniesiono do 1,1 proc., w porównaniu z poprzednim szacunkiem wynoszącym 0,3 proc. Wzrost w przyszłym roku szacowany jest na 1,7 proc., co można porównać z 1,9 proc. w ostatniej poprzedniej prognozie.

Źródła: svt.se, riksbanken.se,

Archiwa