Europejskie Forum Nowych Idei 2023, Sopot

Europejskie Forum Nowych Idei  stawia co roku pytania o powodzenia jutra na świecie, w Europie w Polsce.

Dziesiątki paneli z ekspertami z całej Polski i z gośćmi z Business Europe. Dziękujemy za wiele wrażeń w edycji 2023, za wspaniałych gości,  spotkania w kuluarach i oczywiście możliwość udziału w panelu Innowacyjność w Europie, podczas którego można było przybliżyć współpracę uczelni, samorządów i rządu by podnieść poziom  innowacji. BRAWO!

 

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Archiwa