Chmura od A do Z, w partnerstwie z Polsko-Szwedzką Izbą Gospodarczą

Google Cloud - chmura krajowa
Przyspiesz z chmurD GdaEsk Chmura
od A do Z
Roadshow

27 października 2021
od godz. 9:00 do 13:30

Olivia Star, OBC, Gdańsk

Wybierz temat do dyskusji
Chmura Krajowa i Google Cloud  wyruszyły do największych miast w Polsce, aby podzielić się wzorem na przyspieszenie biznesu dostępnym w chmurze. Zapraszamy na spotkanie
w Twoim regionie! Podczas wydarzenia eksperci Chmury
Krajowej oraz Google Cloud przedstawią możliwości jakie dają rozwiązania chmurowe, a także doświadczeniem we wdrażaniu. W agendzie zapewniamy przestrzeń na networking oraz
nawiązywanie nowych relacji biznesowych.

Tak było na spotkaniu w Krakowie:Obejrzyj relacje ze spotkania!

Więcej informacji na Przyspiesz z Chmura.pl

Partner medialny Puls Biznesu
Odwiedzamy takE<e
PoznaE: 14.10.2021, GdaEsk 29.20.2021
Operator Chmury Krajowej sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 62, 00-844 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000770202; NIP: 525-277-57-89 REGON: 382039032;
kapitał zakładowy 120 000 000 PLN

Archiwa