Polityka spójności – kontynuacja współpracy polsko-szwedzkiej

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, podczas swojego pobytu w Sztokholmie, spotkał się z przedstawicielami rządów państw członkowskich w sprawie przyszłości polityki spójności oraz budżetu UE w następnej perspektywie finansowej.

Jerzy Kwieciński rozmawiał ze szwedzkim ministrem ds. obszarów wiejskich w resorcie przedsiębiorstw i innowacji, Svenem-Erikiem Buchtem, odpowiedzialnym za politykę spójności: “Zgodziliśmy się wspólnie co do tego, że ta polityka powinna być w większym stopniu nastawiona na wzmacnianie konkurencyjności gospodarki UE, w szczególności na finansowanie badań, rozwoju i innowacji. To coś – uważamy – co powinno być silnie zaznaczone w nowej perspektywie finansowej, aby finansowanie tych działań było nie tylko z poziomu unijnego w programie Horyzont 2020, jak to ma miejsce w tej chwili, ale żeby miało również swoje znaczące miejsce w polityce spójności” – powiedział.

Rozmawiano też na temat innowacji i wspierania start-upów. Minister zapewniał, że możemy nauczyć się wiele od Szwedów w tej kwestii. Podkreślał również znaczenie wymiany gospodarczej i ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynek szwedzki.

źródło: PAP

źródło grafiki: pap.pl

 

 

 

Archiwa