Otwarci na Skandynawię

VII edycja konferencji Otwarci na Skandynawię odbędzie się 23 maja 2019 r. w Elblągu. Konferencja dedykowana jest przedsiębiorcom ze Szwecji, Finlandii, Danii, a także przedstawicielom firm z województwa warmińsko-mazurskiego, reprezentantom jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucjom otoczenia biznesu.
Celem wydarzenia jest zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego i możliwości eksportowych województwa warmińsko-mazurskiego przedsiębiorcom ze Skandynawii, a także umożliwienie wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy gośćmi z zagranicy a przedstawicielami biznesu z Warmii i Mazur.
Podczas wydarzenia odbędzie się również panel dyskusyjny dotyczący najnowszych trendów gospodarczych na rynkach skandynawskich, a także warsztaty dla dwóch grup językowych o tym jak skutecznie zaistnieć na rynku zagranicznym lub polskim.
Zgłoszenia na konferencję przyjmowane będą do 17 maja 2019 r. Tel. 89 512 51 82, p.puza@warmia.mazury.pl lub rejestracja online.
Organizatorami wydarzenia są: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Miasto Elbląg. Honorowy patronat nad konferencją objęły: Ambasada Finlandii, Ambasada Królestwa Danii i Ambasada Szwecji.
Wydarzenie „Otwarci na Skandynawię” realizowane jest w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2017 +” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Miejsce: Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25.

Program. 

Archiwa