Od 6 lutego do 31 marca wjazd obcokrajowców do Szwecji tylko z negatywnym testem na COVID-19

Szwedzki rząd zaostrzył przepisy wjazdu dla podróżnych ze wszystkich krajów. Decyzja ta ma na celu powstrzymać rozprzestrzenianie się nowych wariantów koronawirusa. Aby móc dostać się do Szwecji, władze wymagają negatywnego testu na COVID-19, który musi być wykonany maksymalnie 48 godzin wcześniej.

Rozporządzenie wprowadzone 6 lutego obowiązuje do 31 marca.

Wymóg dotyczy wszystkich osób, które ukończyły 18. rok życia, bez względu na to, skąd podróżują. Osoby regularnie dojeżdżające do pracy są zobowiązane do okazania testu nie starszego niż tydzień.

Na granicy akceptowane są następujące rodzaje testów:

 • test antygenowy,
 • test PCR
 • test LAMP

Na okazanym zaświadczeniu muszą się znaleźć następujące informacje:

 • Imię i nazwisko osoby poddanej testowi
 • Data i godzina pobrania próbki
 • Informacja o rodzaju testu (antygenowy, PCR czy LAMP)
 • Wynik testu
 • Informacja o tym, kto wydał zaświadczenie

Akceptowane są zaświadczenia w języku szwedzkim, angielskim, norweskim lub duńskim.

Szwedzki Urząd ds. Zdrowia Publicznego rekomenduje wszystkim osobom wjeżdżającym do Szwecji, niezależnie od obywatelstwa, wykonanie testu po przyjeździe i unikanie kontaktów społecznych przez 7 dni.

Źródło:

Folkhälsomyndigheten,

Informacja w j. polskim: https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/faktablad-pa-olika-sprak/krav-pa-negativt-covid-test-polska.pdf    

Ambasada Szwecji, PSIG

Z obowiązku okazania testu nie zwalnia zaświadczenie o szczepieniu lub przebytym zakażeniu COVID-19.

Wymóg okazania negatywnego testu nie obowiązuje:

 • Obywateli szwedzkich
 • Osób, które nie ukończyły 18. roku życia
 • Osób zamieszkałych w Szwecji
 • Osób wykonujących transport medyczny i w nim uczestniczących lub podlegających takiemu transportowi
 • Personelu zajmującego się transportem towarów i innego personelu w branży transportowej
 • Osób posiadających pilne powody rodzinne
 • Osób potrzebujących ochrony międzynarodowej lub mających inne powody humanitarne
 • Osób, które mają zostać poddane w Szwecji operacji lub innym niecierpiącym zwłoki świadczeniom medycznym
 • Osób przekraczających granicę i w ramach hodowli reniferów
 • Żeglarzy
 • Personelu wykonującego obowiązki w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej, celnej i służb ratowniczych.

Informacje dotyczące dokumentów potwierdzających fakt stałego zamieszkania w Szwecji znaleźć można na stronach szwedzkiej policji:

Frequently asked questions | The Swedish Police Authority (polisen.se)

Frågor och svar om inreseförbud | Polismyndigheten (polisen.se)

W razie dodatkowych i szczegółowych pytań na temat wjazdu do Szwecji prosimy o kontakt ze szwedzką policją.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach szwedzkiego rządu www.regeringen.se oraz na portalu i krisinformation.se

Foto: Johner, Krisinformation.se

Archiwa