Zaproszenie dla naszych Członków – spotkanie na temat zagadnień prawa szwedzkiego

 

                                                          

  Szanowni Państwo!

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie:

RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI POMIĘDZY POLSKĄ A SZWECJĄ

W programie:

Spółki w Szwecji a w Polsce

Ład korporacyjny w Szwecji i w Polsce

Najczęstsze przyczyny nieporozumień

Odpowiedzialność członków zarządu w Szwecji i w Polsce i sposoby zmniejszania ryzyka

 

Wtorek 15 maja, godz. 14:30, siedziba Pracodawców Pomorza, aleja Zwycięstwa 24

Wprowadzenie nt. partnerstwa gospodarczego ze Szwecją:  Magdalena Pramfelt 

Spotkanie odbywa się w j. polskim. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 11 maja na adres: psig@psig.com.pl

Prelegent: Dag Nilsson, radca prawny

 

 

Dag Nilsson jest partnerem w kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson. Sp.k. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie handlowym i prawie kontraktów, fuzjach i przejęciach oraz joint ventures. Posiada bogate doświadczenie m.in. prawie własności intelektualnej, prawie energetycznym i prawie rynków kapitałowych. Doradza polskim i zagranicznym klientom, w szczególności z krajów nordyckich w sprawach związanych z ich bieżącą działalnością gospodarczą, jak również przy dużych projektach, w tym często z elementami zagranicznymi lub transgranicznymi. Jego doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo na rzecz inwestorów zagranicznych w Polsce, m.in. przy tworzeniu spółek kapitałowych i osobowych, inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych oraz transakcjach nabycia aktywów lub akcji polskich spółek. Mieszkając w Szwecji, Danii, Polsce, Włoszech, Holandii, USA i Wielkiej Brytanii, Dag Nilsson zyskał unikalne międzynarodowe doświadczenie pozwalające zrozumieć, poza aspektami prawnymi, także różnice kulturowe, z jakimi borykają się inwestorzy zagraniczni w Polsce i Polscy zagranicą.

Członek zarządu szwedzkiej sekcji Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej. Pracował przez ponad 10 lat w wiodących kancelariach prawniczych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Zanim dołączył do BSJP, przez pięć lat prowadził kancelarię specjalizującą się w doradztwie transakcyjnym i bieżącym spółek nordyckich działających na rynku polskim. Jest autorem artykułów z zakresu prawa korporacyjnego i energetycznego m.in. w Pulsie Biznesu, Dzienniku Gazecie Prawnej, Gazecie Giełdy Parkiet, Warsaw Voice, The Review of Commercial Law (Przegląd Prawa Handlowego) oraz Herbert Smith Energy Law Review.

 

+48 22 279 31 00
dag.nilsson@bsjp.pl

Zapraszamy serdecznie!

 

 

 

Archiwa