Szwecja uniezależniona od węgla do roku 2045

Szwecja podjęła wyzwanie, by zostać państwem, w którym emisja węgla do atmosfery do roku 2045 wyniesie zero.

Zobowiązanie ma charakter oficjalny – prawo ustanowiono w szwedzkim parlamencie w czwartek 15 czerwca, a wyniki głosowania to 254 do 41.Przyspieszono tym samym realizację planu, ponieważ pierwotnie planowano, by punktem końcowym był rok 2050.

Ustawa została zaproponowana przez komisję złożoną z siedmiu z ośmiu szwedzkich partii zasiadających w parlamencie. Tylko skrajna prawica, Szwedzcy Demokraci, nie uczestniczyli aktywnie w procesie tworzenia planu.

Prawo wejdzie w życie z początkiem następnego roku. Powstanie także niezależna Rada Klimatyczna.

Szwecja jest tym samym pierwszym krajem, który zauważalnie i stanowczo umocnił swoje cele klimatyczne od czasu Porozumienia Paryskiego z 2015 roku.

Ponadto Szwecja podtrzymuje swój plan, by do 2040 cały prąd był produkowany ze źródeł odnawialnych.

 

(ClimateActionProgramme.org)

Archiwa