Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów

GFKM to jedna z największych szkół biznesu w Polsce, realizująca między innymi szkolenia firmowe, szkolenia otwarte, studia MBA, programy executive education. GFKM szkolenia prowadzi także w Szwecji, Holandii, Belgii, Danii, Szwajcarii, na Litwie, Łotwie, w Rosji i Estonii. GFKM świadczy również usługi doradcze z zakresu zarządzania.

Studia Executive MBA są prowadzone przez GFKM od 1991 roku. Studia Executive MBA GFKM posiadają akredytację Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM. Jest to jeden z 4 akredytowanych programów MBA w Polsce. Studia te zostały wyróżnione tytułem Klasa Mistrzowska w ratingu programów MBA prowadzonym przez SEM FORUM. Udział w programie dostarcza umiejętności o kluczowym znaczeniu w dzisiejszych warunkach biznesowych i zawodowych. Ukończenie studiów pozwala uzyskać jeden z najwyżej cenionych i uznawany na całym świecie dyplom Master of Business Administration. Aplikacje online na XXVI edycję studiów Executive MBA GFKM w Gdańsku można składać do dnia 10 października 2016 r.

GFKM prowadzi również studia Post-MBA (specjalność Finanse lub Projekty). GFKM jest pierwszą firmą szkoleniową w Polsce i w Europie oferującą programy typu Dyplom Post-MBA.

W ofercie studiów podyplomowych znajdziemy między innymi Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami, które zostały wyróżnione za wysoką jakość Medalem Europejskim przyznanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club. Dzięki Podyplomowym Studiom Zarządzania Projektami można uzyskać punkty PDU potrzebne do zdawania egzaminów PMI.

Szkolenia firmowe i otwarte, które oferuje GFKM, dotyczą między innymi: zarządzania projektami, finansów, marketingu, prawa, IT oraz innowacji i logistyki. GFKM uzyskała status Project Management Institute R.E.P. (PMI Registered Educational Provider).  Status R.E.P. potwierdza wysoki standard szkoleń w zakresie zarządzania projektami zgodny z zaleceniami PMI.

Cała oferta dostępna pod adresem internetowym: https://www.gfkm.pl/

Archiwa