Linki

W Polsce

Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych
www.paiz.gov.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
www.uokik.gov.pl

Urząd Dozoru Technicznego
www.udt.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych
www.uzp.gov.pl

Polski Komitet Normalizacyjny
www.pkn.pl

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
www.rigp.pl

Główny Urząd Statystyczny
www.stat.gov.pl

Giełda Papierów Wartościowych
www.gpw.com.pl

Polska Korporacja Targowa
www.polfair.com.pl

Ministerstwo Skarbu
www.mst.gov.pl

Oficjalny Portal Promocyjny Rzeczypospolitej Polskiej
www.poland.gov.pl

W Szwecji

Szwedzko Polska Izba Handlowa w Sztokholmie
www.svenskpolska.se

Business Sweden
www.business-sweden.se

Szwedzki Urząd Celny
www.tullverket.se

Szwedzki Urząd Patentowo-Zgłoszeniowy
www.prv.se

Szwedzki Urząd Statystyczny
www.scb.se

Instytut Szwedzki
www.si.se

Szwedzka Korporacja Targowa
www.fairlink.se

Szwedzkie Stowarzyszenie Agentów
www.agenturforetagen.se

Archiwa