Wysokość składki

Składka członkowska naliczana jest rocznie i uzależniona jest od liczby zatrudnionych osób w firmie:

  • do 200 osób – 1000 zł
  • od 201 do 500 – 2000 zł
  • ponad 500 – 3000 zł

Archiwa