Wiosenny budżet 2018 – bezpieczna i zrównoważona Szwecja

Szwedzki rząd przedstawił 16 kwietnia wiosenny budżet korygujący i wytyczne dotyczące polityki gospodarczej, w tym również nowe prognozy gospodarcze. Finanse publiczne wykazują nadwyżkę. Gospodarka Szwecji jest silna, zatrudnienie osiąga rekordowe poziomy a bezrobocie spada.

Wiosenna ustawa o polityce fiskalnej i propozycje zawarte w wiosennym budżecie korygującym opierają się na porozumieniu między partiami rządowymi a lewicą.

Prowadzimy Szwecję w nowym kierunku: inwestycje w miejsca pracy, opiekę zdrowotną, szkoły i ochronę środowiska przyniosły znaczące korzyści. Aktualnie rząd zajmuje się również dodatkowymi inwestycjami na rzecz bezpiecznej i zrównoważonej Szwecji”, mówi minister finansów Magdalena Andersson.

Szwecja spodziewa się również wzrostu potrzeb związanych z systemem opieki społecznej, ze względu na wydłużającą się przewidywaną średnią długości życia oraz zwiększoną liczbę urodzeń. Będzie to główne zadanie następnego okresu wyborczego.

Measures spring amending budget SEK million
More people in work 350
Sweden will be a fossil-free welfare nation 500
Welfare system will be strenghtened 1 500
Increase security and safety 280
Total 2 630

source: government.se

 

 

Archiwa